Uniwersytecki System Obsługi Studiów
Wydziału Lekarskiego

Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
www.usosweb.uj.edu.pl

 


Szanowni Państwo Koordynatorzy prowadzonych przedmiotów na Wydziale Lekarskim UJ CM.
Na poniższych schematach przedstawiony został sposób szybkiego dostępu do liczebności i składu osobowego studenckich grup "zajęciowych" dla rożnych typów zajęć o ile zostały juz zdefiniowane - wykłady, seminaria, ćwiczenia.

Po zalogowaniu do systemu USOSweb http://www.usosweb.uj.edu.pl wejście na stronę główną koordynowanego przedmiotu odbywa się pod zakładką MÓJ USOSWEB --> ZAJĘCIA lub przez wyszukanie "po nazwie" pod zakładką KATALOG --> Przedmioty
Tylko Koordynatorzy przedmiotu maja dostęp do wszystkich grup zajęciowych przedmiotu ich liczebności i składu osobowego.
Prowadzący wykłady, seminaria i ćwiczenia tylko do konkretnych grup do których zostali przypisani.
 ogólny widok strony przedmiotu...
_powiększ
ryc. 1.
  Zrzut ekranu dla strony
głównej prowadzonego przedmiotu


Wybór Typu zajęć: jak na ryc. 1 oznaczone ( 1 ) przeprowadza do wszystkich grup zajęciowych jakie zostały zaplanowane w danym roku akademickim poprzez odkliknięcie więcej informacji (cd. na ryc. 2).
Wybór Listy studentów: jak na ryc. 1 oznaczone ( 1 ) przeprowadza do wszystkich studentów z podaniem w kolumnie obok dla każdego typu zajęć numeru odpowiedniej grupy dziekanatowej/zajęciowej (jest to opcja raczej do szybkiego podglądnięcia numeru grupy, aniżeli wykorzystania administracyjnego) - dane eksportowane są w formacie *.pdf lub pliku Excel

Zapraszamy do korzystania z pola Uwagi, które można traktować jako pole informacyjne w opisie "sylabusowym" przedmiotu jak na ryc. 1 oznaczone ( 2 ) poprzez Edytuj ten przedmiot wybranie Informacje o zajęciach w cyklu... u dołu strony pole  Uwagi (po zapisaniu komunikatu) jest on widoczny u dołu strony głównej po powrocie do strony przedmiotu.

ogólny widok strony grup zajęciowych...
_powiększ

ryc. 2.  Zrzut ekranu dla grup zajęciowych prowadzonego przedmiotu
ryc. 2 dotyczy wybranej opcji Typ zajęć: jak na ryc. 1 oznaczone ( 1 )
Schemat przedstawia dwie opcje poboru danych grup zajęciowych:
- wybór opcji szczegóły jak na ryc. 2 oznaczone ( 3 ) przeprowadza do konkretnej grupy ze składem osobowym studentów zarejestrowanych na przedmiot
- wybór oznaczony strzałką pionową umożliwia pobranie danych wszystkich studentów danego roku zarejestrowanych na przedmiot

opcje edycji grup zajęciowych... 
_powiększ
ryc. 3. 
Zrzut ekranu dla wybranych opcji w edycji grup zajęciowych
ryc. 3 przedstawia schemat pobrania konkretnych danych grup zajęciowych (strzałka pionowa z ryc. 2) niezależnie od wyboru opcji poboru danych grup zajęciowych z ryc. 2.
Po odznaczeniu opcji ( 4 ) rozwija sie pole wyboru jak na ryc. 3
Wybranie sortowania ( 5 ) po numerze grupy, a następnie nazwiska i odkliknięciu Sortuj daje efekt wyboru kolejności grup oraz alfabetycznego uszeregowania wg. nazwisk.
Wybranie ( 6 ) powoduje pobranie danych w formacie Excel do pliku wszystkich studentów włącznie z studentami skreślonymi z programu i odznaczonymi  w odpowiedniej kolumnie jako (1)

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, sugestii prosimy o kontakt pod adresem usos@cm-uj.krakow.pl

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum | Wypromuj również swoją stronę
Wiesław Pyrczak
Koordynator Wydziałowy USOS
Wydziału Lekarskiego UJ CM

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
Dziekanat Wydziału Lekarskiego
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel. kom. 514-856-349
www.cm-uj.krakow.pl
dyżur w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego
(każdy czwartek, pok. 7, godz. przyjęć 9:00-14:00)

 

statystyka