Uniwersytecki System Obsługi Studiów
Wydziału Lekarskiego

Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
www.usosweb.uj.edu.pl

 


Szanowni Państwo Koordynatorzy prowadzonych przedmiotów na Wydziale Lekarskim UJ CM
Pod adresem
http://usos.cm-uj.krakow.pl/plan09/grupy.htm przedstawiony został schemat szybkiego dostępu do liczebności i składu osobowego studenckich grup "zajęciowych" dla różnych typów zajęć - wykłady, seminaria, ćwiczenia.

 


 

Szanowni Państwo,

 
Nowi pracownicy dydaktyczni UJ CM lub Ci, którzy utracili hasło USOSweb, lub z innych powodów nie mogą się zalogować do sytemu USOSweb www.usosweb.uj.edu.pl  powinni, lub mogą uzyskać dostęp po wcześniejszym indywidualnym zgłoszeniu ww. na adres e-mail: usos@cm-uj.krakow.pl  lub ustaleniu pod nr tel. kom.:
514-856-349.


Konta w USOSweb posiadają jedynie nauczyciele akademiccy.

UWAGA: w drugiej połowie kwietnia wszystkie konta USOSweb (na dzień 20 kwietnia 2012) zostały połączone z kontami w domenie uj.edu.pl, oznacza to, iż logowanie do systemu USOSweb odbywa się przy użyciu identyfikatora w postaci imie.nazwisko@uj.edu.pl a wiec tego, którego używacie Państwo do poczty uniwersyteckiej.


Wyniki ankiet, protokoły
 • Wyniki ankiet oceny pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych za rok akademicki 2011/2012 (sesja letnia) oraz lat wcześniejszych dostępne są pod zakładką DLA PRACOWNIKÓW  --->  WYNIKI ANKIET
 • Protokoły z prowadzonych zajęć dostępne pod zakładką  DLA PRACOWNIKÓW  --->  PROTOKOŁY
 • Od połowy grudnia 2011 udostępnione zostało ankietowanie ciągłe odbywające się cały czas (z uwagi na blokowe zajęcia) dla wybranych przedmiotów klinicznych w uzgodnieniu z Samorządem Studenckim WL.

1. Profil osobowy pracownika - najważniejsze wskazania i zobowiązania do uaktualnienia

 • Po zalogowaniu się na stronie  www.usosweb.uj.edu.pl  należy uaktualnić swój profil pod zakładką
  MÓJ USOSWEB   --->  WIZYTÓWKA. Jest to część dotycząca informacji związanych z konsultacjami, zainteresowaniami itp. Załadowanie zdjęcia odbywa się pod zakładką MODUŁY DODATKOWE (zdjęcie do legitymacji).

 • Jeśli w profilu nie występuje żadne przypisanie przedmiotu prosimy o pobranie planu zajęć pracownika dydaktycznego   wypełnienie i przesłanie na adres usos@cm-uj.krakow.pl 
  Do profilu zostaną wówczas "przypisane" zajęcia.


2. Przydatne linki


3. Podstawowe funkcjonalności systemu USOS

 • graficzny harmonogram prowadzonych zajęć (dla osób, które mają przypisane zajęcia, harmonogram dostępny pod zakładką MÓJ USOSWEB)

 • dostęp do składu osobowego prowadzonych grup (dla osób, które mają przypisane zajęcia, dostęp do grup dziekanatowych pod zakładką MÓJ USOSWEB)

 • wgląd w zdjęcia studentów (dla osób, które mają przypisane zajęcia, wgląd także w zdjęcia pod zakładką MÓJ USOSWEB w KATALOGU)

 • szybki kontakt ze studentami przez U-MAIL (dla osób, które mają przypisane zajęcia, kontakt dostępny pod zakładką MÓJ USOSWEB)

 • dostęp do wyników ankiet (pod zakładką DLA PRACOWNIKÓW)


4. Konto w domenie uj.edu.pl

 

Konto w domenie uj.edu.pl jest kontem służącym do uwierzytelniania, do usług i aktywności oferowanych przez UJ min. poczty.

Logowanie do wszystkich usług także tych „planowanych” odbywa się przez tzw. Punkt Logowania (PL) na stronie:    https://login.uj.edu.pl/    (zakładka: Serwisy dostępne przez PL)

 

Usługi oraz zamiennie adresy bezpośrednie do ww.

Osoby, które posiadają konto w domenie @uj.edu.pl a które utraciły hasło winny zwrócić się o pomoc do:
mgr inż. Krzysztofa Stankowicza - Ośrodek Komputerowy UJ CM, tel.: (12) 422 99 63  wew. 112, ul. Kopernika 7

krzysiek@cm-uj.krakow.pl  
lub do
mgr Mariusza Sokołowskiego tel. (12) 663 58 15, tel. kom. 506 006 791, ul. Reymonta 4, p. 19  mariusz.sokolowski@uj.edu.pl 


Szanowni Państwo,
Miło mi poinformować, iż z początkiem tego tygodnia (tj. 16 lipca 2012) quota dla pracowników, czyli limit pojemności został automatycznie zwiększony do 1 GB (dla zakładanych kont do tej pory wynosił 100 MB). Już wkrótce powstanie mechanizm informujący użytkownika o stanie zapełnienia skrzynki pocztowej i konieczności wystąpienia o podniesienie limitu bądź oczyszczenia skrzynki ze zbędnych listów. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu należy z uzasadnieniem wystąpić do Pana Mariusza Sokołowskiego mariusz.sokolowski@uj.edu.pl
W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi także na adres
usos@cm-uj.krakow.pl lub zgłaszanymi pod nr tel. 514-856-349 a związanymi z kontem pocztowym w domenie uj.edu.pl dotyczącymi przekierowania na jedno konto ogólne itp. - pragnę zaznaczyć, iż warto pamiętać i traktować ww. konto jako miejsce raczej do korespondencji tekstowej (bez przesyłania załączników - wydawnictwo, konsultacje anonimizowane) lub konto do bieżącej korespondencji bez potrzeby jej archiwizacji.
Warto również dokonać tzw. przekierownia na adres z którego najczęściej korzystamy - przykład takiego przekierowania dla wybranego adresata podany został poniżej.


stary_interfejs_powiększ - wejście na pocztę z adresu http://mail.uj.edu.pl


nowy_interfejs_powiększ - wejście na pocztę z adresu https://poczta.uj.edu.pl/ 

W przypadku problemu z zalogowaniem się przy wykorzystaniu nowej przeglądarki Internet Explorer najczęściej w wersji 9 należy odkliknąć tzw. "Widok zgodności" jak na rys. poniżej...
powiększ


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem usos@cm-uj.krakow.pl

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum | Wypromuj również swoją stronę
Wiesław Pyrczak
Koordynator Wydziałowy USOS
Wydziału Lekarskiego UJ CM

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
Dziekanat Wydziału Lekarskiego
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel. kom. 514-856-349
www.cm-uj.krakow.pl
dyżur w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego
(każdy czwartek, pok. 7, godz. przyjęć 9:00-14:00)

 

statystyka